Skip to main content

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Νομικό Πρόσωπο σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της φιλοξενίας των παιδιών στις δομές του, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Ν. 4624/2019, όπως ισχύει) και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Αρχών και της εθνικής ΑΠΔΠΧ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σύννομους σκοπούς, πάντοτε πληρουμένων των γενικών αρχών του άρθρου 5 του Κανονισμού 2016/679. Οι ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π., θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο ασφαλείας. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν στη διάθεση του νομικού προσώπου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την νομοθεσία αναφορικά με το εκάστοτε ζήτημα στο οποίο αφορούν. Για το χρονικό διάστημα αυτό, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαιώματά σας, ως υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679, απευθυνόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο. Οι ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. έχουν ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που άπτεται της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.