Skip to main content

ΥΓΕΙΑ

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, διενεργείται από Παιδίατρο-συνεργάτη του Ν.Π., ο οποίος βάσει προγράμματος που καθορίζεται από τη Διεύθυνση, επισκέπτεται τον κάθε Σταθμό 1 φορά την εβδομάδα και εξετάζει εκ περιτροπής τα παιδιά όλων των τμημάτων καθώς επίσης και εκείνα που υποδεικνύουν οι γονείς.

Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον Παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στο Σταθμό.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγείας τόσο για την προστασία της υγείας του παιδιού που ασθενεί (ιώσεις, γαστρεντερίτιδες, εμετοί, πυρετός, κ.λπ.) όσο και για την ταυτόχρονη προφύλαξη της υγείας των υπολοίπων παιδιών που φιλοξενούνται στο Σταθμό.

Οι ενέργειες που επιβάλλεται να πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

 • 1.

  Στην περίπτωση ασθένειας του παιδιού (πυρετό-εμετούς- διάρροιες κ.λπ.) ενώ αυτό βρίσκεται ήδη στον Σταθμό, αφού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ειδοποιούνται άμεσα ο Παιδίατρος της Υπηρεσίας και οι γονείς/ κηδεμόνες, για να το παραλάβουν ώστε να παραμείνει εκτός Σταθμού μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του.

 • 2.

  Το άρρωστο παιδί δεν επιστρέφει στον Σταθμό, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία του. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού λόγω ασθένειας, για την επιστροφή του, ο γονέας/ κηδεμόνας, κατόπιν επικοινωνίας με την Προϊσταμένη του Σταθμού, υποχρεούται να προσκομίσει γνωμάτευση θεράποντα ιατρού, εφόσον του ζητηθεί .

 • 3.

  Θα πρέπει το παιδί να μείνει ασυμπτωματικό τουλάχιστον ένα ολόκληρο 24ωρο πριν επιστρέψει στο σταθμό.

 • 4.

  Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς/ κηδεμόνες υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση του θεράποντα ιατρού του, στην οποία θα αναφέρεται η αποκατάσταση της υγείας του.

 • 5.

  Δεν θα παραλαμβάνονται από το προσωπικό του Σταθμού παιδιά άρρωστα προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες ανάρρωσης για τον ασθενή και περιορισμός της μετάδοσης της νόσου στα υπόλοιπα παιδιά.

 • 6.

  Σε περίπτωση τραυματισμού όπου το παιδί έχει ράμματα, επιδέσμους, νάρθηκες, γυψονάρθηκες κ.λπ. το παιδί παραμένει για εύλογο χρονικό διάστημα στο σπίτι και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει ακόμη κι αν δεν τα έχει αφαιρέσει, ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και με τη σύμφωνη γνώμη του Παιδιάτρου του Νομικού Προσώπου. Οι γονείς/ κηδεμόνες ενημερώνονται από την Προϊσταμένη του Σταθμού για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει το παιδί λόγω της αντικειμενικής κατάστασής του.

 • 7.

  Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού (π.χ. ατυχήματος) που θα συμβεί εντός του χώρου του Σταθμού ειδοποιούνται: ο Παιδίατρος του Ν.Π., το ΕΚΑΒ, οι γονείς/ κηδεμόνες του παιδιού και η Διεύθυνση των ΠΑΙΣΔΑΠ. Σε καμία περίπτωση το παιδί δεν μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο του προσωπικού των Σταθμών.

 • 8.

  Δεν χορηγούνται φάρμακα στα παιδιά κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, εκτός ίσως από τα αντιπυρετικά αμέσου ανάγκης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του γονέα/ κηδεμόνα.

 • 9.

  Αν πρέπει κάποια παιδιά να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή (π.χ. αντιβιοτικά), η χορήγηση της να προγραμματίζεται από τους γονείς/κηδεμόνες ώστε να γίνεται σε ώρες που τα παιδιά βρίσκονται εκτός Σταθμού.

 • 10.

  Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγηθεί κάποιο ειδικό φάρμακο κατόπιν προσκόμισης:
  • Iατρικής γνωμάτευσης στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση (πχ πυρετικοί σπασμοί), τα συμπτώματα και οι οδηγίες χρήσης του φαρμάκου για χορήγησή του.
  • Υπεύθυνης Δήλωσης των γονέων/ κηδεμόνων ότι επιθυμούν και επιτρέπουν την έκτακτη χορήγηση αυτού και επίσης ότι γνωρίζουν πως το προσωπικό του Σταθμού δεν είναι εξειδικευμένο στο χειρισμό φαρμάκων ούτε υποχρεούται στην χορήγηση αυτών και ως εκ τούτου εάν η χορήγηση του σκευάσματος γίνει πλημμελώς, το προσωπικό δεν φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναγράφονται η δόση χορήγησης του σκευάσματος και οι συνθήκες συντήρησής του.

 • 11.

  Σε περίπτωση αλλεργίας, τροφικής δυσανεξίας ή γαστρεντερικών διαταραχών του παιδιού, οι γονείς/ κηδεμόνες προσκομίζουν βεβαίωση παιδιάτρου σχετικά με τις τροφές που πρέπει να καταναλώνονται από το παιδί στη θέση του φαγητού που παρέχεται από το Σταθμό. Η χορήγηση παρασκευασμένης τροφής από τον γονέα/ κηδεμόνα επιτρέπεται μόνο με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα επισυνάπτεται και η βεβαίωση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

 • 12.

  Το Ν.Π. δεν υποχρεούται να παρασκευάζει φαγητό διαφορετικό από το προγραμματισμένο διαιτολόγιο.

 • 13.

  Σε περιπτώσεις αλλεργίας από άλλη αιτία απαιτείται βεβαίωση Παιδιάτρου.

 • 14.

  Εκτός από την ατομική υγιεινή των παιδιών (καθαριότητα ,νύχια κ.λπ.)θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ψείρες. Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών, τα παιδιά παραμένουν υποχρεωτικά για ένα τριήμερο στο σπίτι μέχρι την πλήρη εξάλειψη της παρασίτωσης.

 • 14.

  Εκτός από την ατομική υγιεινή των παιδιών (καθαριότητα ,νύχια κ.λπ.)θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ψείρες. Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών, τα παιδιά παραμένουν υποχρεωτικά για ένα τριήμερο στο σπίτι μέχρι την πλήρη εξάλειψη της παρασίτωσης.

 • 15.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών, το προσωπικό των Σταθμών του Ν.Π. εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και υπόκειται στον προβλεπόμενο ιατρικό έλεγχο.